Úvod

Keď sme už spoznali základy písaného programovania, je čas dozvedieť sa, ako sa programujú rôzne typy hier. Spolu si naskicujeme kostry niekoľkých bežných typov hier - vozidlá, platformer, sidescroller, logická hra atď. 

Kurz sa snaží ukázať proces programovania hry, premýšľania pri programovaní, i hľadanie a odhaľovanie chýb v programe. V každej z hier ti nechávame voľnú ruku na dotvorenie a obohatenie hry podľa vlastného vkusu. Ponúkame vždy niekoľko tipov na vlastnosti, ktoré môžeš skúsiť do hry doplniť. 

Čo sa pritom naučíme

- ako sa od seba odlišujú kostry programov rôznych typov arkád,
- rozložiť program do jednoduchších znovupoužiteľných celkov (funkcií),
- písať program tak, aby doň bolo jednoduchšie udržať poriadok,
- usporiadať program tak, aby doň bolo jednoduchšie pridávať ďalšie vlastnosti,
- rozložiť program do jednoduchších znovupoužiteľných celkov (funkcií),
- skúmať a zisťovať, kde mohlo dôjsť k chybe.
- základné pojmy a operácie 3D grafiky vo WebGL.

Čo už treba vedieťPodrobnosti

Vek: 11 a viac
Úroveň: mierne pokročilý

Inštruktor

Marián Staňo

Marián Staňo