Úvod

Popis online kurzu

V tomto kurze sa budeme venovať programovaniu v prostredí Scratch Junior, v ktorom malé deti už môžu  programovať svoje vlastné interaktívne príbehy a hry. V tomto procese sa naučia riešiť problémy, navrhovať vlastné projekty a kreatívne sa vyjadriť pomocou počítača. Toto prostredie je voľne dostupné a určené pre mobilné a tabletové zariadenia.

Čo sa v kurze naučím

 • Popíšeme si prostredie Scratch Junior
 • Ukážeme si ako skladať scenáre pre postavy
 • Vkladať nové postavičky a pozadia
 • Naplánovať pohyb postavičky
 • Interakciu s používateľom 
 • Komunikácia medzi postavami a prepínanie scény

Čo budem vedieť vytvoriť?

 • Interaktívne prostredie - klikni a niečo sa stane
 • Jednoduchú animáciu - krátky animovaný film 
 • Jednoduchú simuláciu: Domino vesmír, Nakŕm zajaca, Prezliekáreň
 • Jednoduché hry: Prejdi cez cestu, Bludisko, Zažeň krtka

Prečo navštevovať tento krúžok?

 • Prostredie Scratch Junior je vhodný prostriedok pre malé deti, v ktorom si môžu vytvárať vlastné programy
 • Pomocou programovania ktoré pripomína hranie sa môžu malé deti sebarealizovať. 
 • Pri programovaní sa učíme nielen logicky uvažovať, ale rozvíjame aj svoju kreativitu.
 • Naprogramujeme si vlastné svety, simulácie a hry, s ktorými sa môžeš pochváliť svojim kamarátom.

Minimálne požiadavky

 • Online kurz je určený pre deti vo veku od 6 do 8 rokov,
 • Tablet, prípadne emulátor na počítači.


Podrobnosti

Vek: 6 a viac
Úroveň: začiatočník

Inštruktor

Ľuboš Jaroš

Ľuboš Jaroš