Úvod

Ozobot je inteligentný robot navrhnutý na vzdelávanie. Nenásilnou formou hry rozvíja kreativitu, logické a algoritmické myslenie. Na papier mu môžeme kresliť rôzne dráhy, po ktorých sa prechádza. Ak mu neurčíme smer, sám sa na križovatke rozhodne, kam chce ísť. 

Pomocou štyroch základných farieb mu môžeme naprogramovať jeho správanie na nakreslenej dráhe. Je pre neho vytvorené prostredie OzoBlockly, ktoré je spustiteľné priamo vo webovom prehliadači. V tomto prostredí môžeme robota naučiť ako sa má správať na dráhe alebo priamo na stole pomocou spájania blokov.

Na tomto programátorskom krúžku si spolu prejdeme rôzne možnosti tohto drobného robota. Ponoríme sa do dobrodružstva, kde budeme objavovať nielen vedomosti, ale sa aj výborne zabavíme.

Čo sa naučím?

  • ako používať interaktívneho robota Ozobot,
  • kresliť príkazy, ktoré určia ako sa má robot správať,
  • oboznámime sa s intuitívnym prostredím OzoBlockly,
  • programovať robota pomocou príkazov: začneme kreslením, obrázkovými blokmi a postúpime až k reálnemu slovnému kódu,
  • pochopíme programátorské koncepty ako cyklus, premenné, podmienky a tak ďalej.

Minimálne požiadavky

  • programátorský krúžok je určený pre deti vo veku od 8 do 11 rokov,
  • základné ovládanie počítača a práca s myškou,
  • Ozobota, fixky, papiere a nápady počas kurzu zabezpečíme.


Podrobnosti

Vek: 8 a viac
Úroveň: začiatočník

Inštruktor

Ľuboš Jaroš

Ľuboš Jaroš