Autoplay off

Čo sa naučíš

  • rozložiť komponenty do dvojrozmernej siete 
  • zovšeobecniť prácu s tlačidlami rovnakého typu
  • zaznačiť si aktuálny stav programu v logických premenných

Námety na vylepšenie

  • operácia pamäť - MS (uložiť do pamäte) , MR (čítať z pamäte), MC (zmazať pamäť)
  • tažké: kaskádové výpočty - počítanie viacerých operácií za sebou