Autoplay off

Čo sa naučíš

  • definovať globálnu premennú
  • formátovať časový údaj
  • definovať procedúru na často sa opakujúcu časť kódu

Úlohy

  • nakresliť si pekné grafické tlačidlá Start, Stop, Reset a použi ich v appke
  • nové tlačidlo Round a komponent ListView, po ktorého stlačení sa meraný čas zapíše do zoznamu ListView a časomer sa vynuluje
  • prerobiť stopky na budík (využiť akciu clock . now)