Autoplay off

Čo sa naučíš

  • komponent Canvas a jeho vlastnosti
  • pracovať lepšie s farbami
  • zistiť miesto a súradnice dotyku na displeji

Nápady na vylepšenie

  • kreslenie rôznych iných útvarov
  • rôzna farba pera a výplne
  • vkladanie obrázkov do pozadia (komponent FilePicker)