Autoplay off

Čo sa naučíš

  • spoznáš komponent textField, webViewer 
  • dať niekoľko komponentov vedľa
  • čítať a meniť vlastnosti komponentov

Nápady na vylepšenie

  • Prirobiť ďalšie tlačidlá prehliadača
  • Tlačidlo Záložka - zapamätať si navštívenú stránku (použiť premennú)