Autoplay off

Časová dotácia kapitoly: 60 minút

V tretej lekcii sa spoločne pozrieme na vytvorenie sveta a úpravu terénu. Kodu Game Lab má mnoho nástrojov, s ktorými môžete terén upraviť a jeho vlastnosti následne použiť ako podmienky pri programovaní Vašej hry.