Autoplay off

Časová dotácia kapitoly: 45 minút

V druhej lekcii sa spoločne pozrieme na ponuky a nastavenia aplikácie Kodu Game Lab.

Pri tvorbe hry sa Vám zíde prehľad o jej možnostiach nastavenia. Odporúčame, aby ste túto kapitolu nepreskakovali.