Výsledky: 2018-2019

Kategória Tvorba Hier (na základe počtu "likov")

  1. miesto: -
  2. miesto: -
  3. miesto: -

Kategória Tvorba Hier (na základe odbornej komisie)

  1. miesto: -
  2. miesto: -
  3. miesto: -

Kategória GalaxyCodr

Poradie Meno Sekundy Body
Súťaž prebieha..

Kategória Social Impact

  • -
Poradie Meno a priezvisko Body Trvanie