Frog

Frogy (7-8 rokov)

Naučíme sa základné princípy programovania, tvorby algoritmov a zabavíme sa s hrou GalaxyCodr. Naučíme sa riešiť problémy a myslieť ako programátori.

Monkey xs

Monkey (8-9 rokov)

Vytvárame prvé jednoduché hry, programujeme pohyb robota a skúmame ako fungujú technológie v praxi. Základné princípy programovania máme už v malíčku.

Crocodile

Crocodile (10-11 rokov)

Programujeme parádne hry s komplexnejšou logikou, ktoré si môžeš vždy na konci hodiny s kamarátmi zahrať. Nazrieš aj do sveta LEGO robotov a naučíš sa niečo z elektroniky.

Hippo

Hippo (10-11 rokov)

Začneš programovať svoje prvé mobilné aplikácie, ktoré budú fungovať na Android telefónoch. Zabavíme sa opäť s vývojom hier a pokročilejším programovaním robotov.

Elephant

Elephant (10-11 rokov)

V scratchi budeš na vývoj hier expert, preto ich už začneš programovať priamo v Javascripte. Takúto hru si bude môcť zahrať ktokoľvek cez webový prehliadač, ako napr. Agar.io.

Lion

Lion (12-14 rokov)

Stáva sa z teba začínajúci programátor a vrhneme sa na dospelácke programovacie jazyky ako Python a Ruby on Rails. Urobíme si opäť nejakú hru aj prvú webstránku.

Podmienky

  • Prihlásené dieťa zaradíme podľa jeho znalostí do príslušnej úrovne
  • Hardware a software je zabezpečený
  • Súčasťou kurzov sú online vzdelávacie materiály
  • Každý krúžok má cenu stanovenú svojim inštruktorom
  • Vyhľadajte si najbližší krúžok podľa lokality